Gyvūnija

Salantų regioninio parko teritorijoje užregistruotos 27 į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos paukščių rūšys. Minijos upės ir jos intakų šlaituose peri žaliosios meletos, vapsvaėdžiai, vištvanagiai, upių pakrantėse sutinkami didieji dančiasnapiai, tulžiai. Šauklių ir Kulalių riedulynuose iš retų paukščių paminėtini tetervinai, ne kasmet peri plėšriosios medšarkės, gervės, stebėtos sodinės startos, raibosios devynbalsės, dirvoniniai kalviukai, startsakaliai, pilkosios meletos. Salanto, Erlos ir Minijos upių slėnių pievose peri griežlės. Kiekvienais metais Šauklių kaime įsikūrusioje baltųjų gandrų kolonijoje jauniklius išveda apie 33 gandrų poros.

Upių šlaituose, sausapievėse, riedulynuose gausu įvairių vabzdžių. Iš retų drugių rūšių sutinkami juodieji apolonai, rudakiai satyriukai, machaonai, didieji auksinukai, pušyniniai melsviai.

Šaltiniuotose, srauniose parko upėse veisiasi lašišinės žuvys, vijūnai, upinės nėgės, gyvena ūdros.


Sprendimas V studija | TVS