Naujienos

2021.03.23
Salantų regioninio parko jungtinės tarybos sudarymas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 27 str. 9 d., Lietuvos Respublikos aplinkos ir kultūros ministrų 2021 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. D1-76/ĮV-170 „Dėl valstybinio parko ar biosferos rezervato jungtinės tarybos sudarymo tvarkos ir jos veiklos aprašo patvirtinimo“, kviečiame Salantų regioniniame parke veikiančias bendruomenes ir visuomenines organizacijas deleguoti į Salantų regioninio parko jungtinę tarybą savo asociacijos atstovą.

Prašome iki 2021 m. balandžio 6 d. el. p. direkcija@salanturp.lt pateikti šiuos dokumentus: 1) prašymą dėl atstovaujamos asociacijos atstovo delegavimo į Salantų regioninio parko jungtinę tarybą (nurodant asmens, kurį prašoma deleguoti, vardą, pavardę, pareigas; asociacijos narių skaičių); 2) atstovaujamos asociacijos nuostatų kopiją; 3) motyvacinį laišką, kuriame nurodoma asociacijos interesų sritis Salantų regioninio parko jungtinėje taryboje.

Atkreipiame dėmesį, jog Salantų regioninio parko jungtinę tarybą sudarys iki 11 narių iš šių atstovų:
1) Salantų regioninio parko direkcijos – 1 atstovas;
2) savivaldybių, kurių teritorijose yra Salantų regioninis parkas, – 3 atstovai;
3) Kretingos rajono Salantų gimnazijos – 1 atstovas;
4) Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus – 1 atstovas;
5) Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus –1 atstovas;
6) VĮ Miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio – 1 atstovas;
7) Salantų regioninio parko teritorijoje veikiančių vietos bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų – iki 3 atstovų.

Jungtinės tarybos darbo tikslas – vadovaujantis viešumo ir nešališkumo principais, koordinuoti valstybinio parko ar biosferos rezervato (toliau – saugoma teritorija) apsaugos ir tvarkymo veiklą.

Jungtinė taryba svarsto ir teikia pasiūlymus saugomos teritorijos direkcijai ir steigėjui dėl saugomos teritorijos planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) projektų, planavimo schemos sprendinių įgyvendinimo, šiais saugomos teritorijos planavimo, apsaugos ir tvarkymo organizavimo klausimais:

1) planavimo schemos, gamtotvarkos planų ar kitų strateginio planavimo dokumentų rengimas, koregavimas, peržiūra ir įgyvendinimas;
2) konkrečių apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimas;
3) saugomoje teritorijoje veikiančių suinteresuotų šalių veiksmų koordinavimas;
4) saugomos teritorijos pritaikymas pažintiniam turizmui bei lankytojų aptarnavimas;
5) gamtosauginis ir paveldosauginis švietimas;
6) kiti saugomos teritorijos apsaugos, tvarkymo ir švietimo klausimai.

Daugiau informacijos tel. +370 614 48 404, el. p. direkcija@salanturp.lt


Atgal


Sprendimas V studija | TVS