Naujienos

2020.09.09
Mėgėjiškos žūklės ribojimai

Šlakių, margųjų upėtakių ir lašišų neršto sezono metu įsigalioja mėgėjiškos žūklės ribojimai Lietuvos vidaus vandenyse, siekiant apsaugoti šiuos vertingus žuvų išteklius joms kritišku laikotarpiu.
Pagal mėgėjiškos žūklės taisykles Salantų regioniniame parke ir Minijos ichtiologiniame draustinyje (ruože Lankupiai–Salanto žiotis) nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d. vykdoma limituota lašišų ir šlakių žūklė. Nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 15 d. kortelė privaloma tik vykdant lašišų bei šlakių žūklę atsitiktinai pagavus šių rūšių žuvis jas būtina nedelsiant paleisti. Šiame Minijos ruože mėgėjiška žūklė (bet kokiais mėgėjų žūklės įrankiais) nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. leidžiama tik turint žvejo mėgėjo kortelę.
Žvejo mėgėjo kortelės lašišoms, šlakiams galioja vieną parą, jas privalu turėti žvejybos vietoje. Kortelėje nurodytame upės ruože galima pradėti žvejoti ne anksčiau kaip valanda iki saulės patekėjimo ir reikia užbaigti ne vėliau kaip valanda po saulės laidos. Ši kortelė suteikia teisę paimti vieną lašišą arba šlakį (didesnius kaip 65 cm ilgio) nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 16 d., o nuo spalio 1 d. iki spalio 15 d. visas sugautas lašišas ir šlakius privalu paleisti net ir turint žvejo mėgėjo kortelę.
Siekiant apsaugoti lašišinių žuvų susitelkimo vietas Minijoje 150 m žemiau Salanto žiočių mėgėjiška žūklė draudžiama nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d.
Po spalio 15-osios, paskutinės lašišų ir šlakių žvejybos rudens sezono dienos, limituota lašišų ir šlakių žvejyba draudžiama ir žvejo mėgėjo kortelės nebeišduodamos. Išneršusias ir grįžtančias į Baltijos jūrą lašišas ir šlakius vėl leidžiama žvejoti nuo gruodžio 26 d., turint žvejo mėgėjo kortelę.
Margųjų upėtakių žūklės apribojimai
Šių žuvų žūklė draudžiama nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. Minijoje nuo Salanto žiočių ir aukščiau, Alante, Salante, Blendžiavoje, Mišupėje, Bartuvos ichtiologiniame draustinyje (Bartuva, Luoba, Šata) ir kitose upėse ar jų atkarpose, įtrauktose į Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 2 priedo sąrašą. Šio sąrašo upėse draudžiama mėgėjiška žūklė visais įrankiais. Primename, kad margųjų upėtakių žūklė leistinu laikotarpiu galima tik dirbtiniais masalais, pagautus marguosius upėtakius gyvūninės kilmės masalais privalu paleisti. Vienos žūklės metu galima paimti nedaugiau kaip 3 vnt. margųjų upėtakių, kurių ilgis didesnis nei 30 cm.
Bendros Mėgėjiškos žūklės taisyklės:
1. Žvejojant su savimi visada turėti reikiamus dokumentus ir leidimus (mėgėjų žvejybos leidimą, suteikiantį teisę žvejoti tame vandens telkinyje, arba nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą; dokumentą, leidžiantį nustatyti asmens tapatybę; žvejo mėgėjo kortelę, kai vykdoma limituota lašišų ir šlakių žūklė.
2. Žvejys privalo užtikrinti švarą žvejybos vietoje. Prieš pradėdami žvejybą ir žvejybos metu visas komunalines atliekas, esančias 5 m spinduliu nuo žvejybos vietos, surinkti į maišus ar kitą tarą. Pasibaigus žvejybai, surinktas komunalines atliekas išvežti į komunalinių atliekų surinkimo konteinerius.
3. Sugavus ar radus ženklintas žuvis, apie tai pranešti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui arba Žuvininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Pranešime nurodoma žuvies sugavimo vieta, data, laikas, žvejybos įrankiai ir masalai, kuriais buvo sugauta žuvis, ženklo numeris. Jei žuvis nepaleista atgal į vandens telkinį – nurodomas žuvies svoris, ilgis (L) (nuo snukio pradžios iki uodegos galo), lytis ir pridedamas ženklas. Taip pat nurodoma kita informacija (pastebėti mechaniniai pažeidimai, ligų požymiai, parazitai ar kt.).
Žvejo mėgėjo korteles ir žvejo mėgėjo bilietą galima įsigyti per Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (ALIS), „Perlo“ terminaluose, „Tiketoje“ ir „Maxima“ parduotuvių kasose.
Pastebėję galimus pažeidimus praneškite bendruoju pagalbos numeriu 112!
Parengta pagal Aplinkos ministerijos informaciją.


Atgal


Sprendimas V studija | TVS