Naujienos

2019.06.21
Patvirtintas naujas Salantų regioninio parko tvarkymo planas ir ribų planas

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 573 „Dėl Salantų regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo“ patvirtino naują Salantų regioninio parko planavimo schemą, kurią sudaro Salantų regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų ir tvarkymo planai bei Salantų regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) aiškinamojo rašto pagrindiniai sprendiniai. 
Nutarimas priimtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 4 punktu. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2019 m. birželio 20 d.
Naujus tvarkymo plano ir parko ribų brėžinius ir sprendinius galite rasti čia:


Atgal


Sprendimas V studija | TVS