Naujienos

2015.05.18
Salantų regioniniame parke rasta nauja Lietuvai žuvų rūšis
Nėgių nerštas

   Rasti retą rūšį, iki šiol neregistruotą parke, visada yra gera žinia reiškianti, kad gamtinė aplinka sunkiau prisitaikančioms rūšims čia yra palanki, juo labiau, kad nauja žuvų rūšis - Ukraininė nėge - pirmą kartą aptikta ne tik regioninio parko teritorijoje, bet ir visoje Lietuvoje. Ši žuvų rūšis rasta Gamtos tyrimų centro doktoranto Roberto Staponkaus disertacijos "Lietuvos apskritažiomenių (Cephalaspidomorpfhi) biologija ir genetinės struktūros ypatumai" rengimo metu.  Molekuliniais metodais identifikuoti 3 individai, kurie buvo sugauti Šventosios (tiesioginis Baltijos jūros intakas) ir Blendžiavos upėse. Ukraininės nėgės, kaip ir kitos nėgių rūšys, yra saugomos pagal Berno konvenciją (priedas III) ir Europos Buveinių direktyvą (priedas II), o jų apsaugai reikia steigti specialias saugomas teritorijas. Ukraininės nėgės individai sugauti upių atkarpose, kurios atitinka buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus.
   Skirtinguose regionuose, skirtingu laikotarpiu nėgės Lietuvoje vadintos gana įvairiai: septyntaškėmis, devynakėmis, minãgais, graužavìrbėmis. Nėgės, kaip ir Ramiajame vandenyne sutinkamoms lašišų rūšys, per savo kelių ar keliolikos metų trukmės gyvenimą neršia tik vieną kartą, o išsiritusių lervų anatomija ir gyvenimo būdas akivaizdžiai skiriasi nuo suaugusių nėgių. Dėl šių morfologinių skirtumų iki pat XIX a. nėgių lervos ir suaugėliai laikyti skirtingais organizmais. O nėgių lervos net iki šiol yra vadinamos vingiliais, nors kaip ir nėgės turi nemaža vietinių pavadinimų: smegžẽmės, graužvirbos, aklìnės vìnagos, apãkėlės ar vijūnai.
    Ukraininė nėgė aptinkama nedidelėje dalyje Lenkijos upių, tačiau informacijos ir konkrečių įrodymų, jog ši nėgė gyvena ir šiauriau esančiose Pabaltijo valstybėse, nebuvo. Manoma, kad ukraininė nėgė į mūsų regioną atkeliavo iš Juodosios jūros regiono, susidarius palankioms sąlygoms po paskutinio apledėjimo. Ukraininė nėgė vizualiai labai panaši į mažąją nėgę, todėl atskirti jas gana sudėtinga. Abiejų rūšių nėgių gyvenimo būdas taip pat labai panašus – jos yra sėslios t.y. suaugėlio stadijoje nesimaitina ir lieka neršti gimtosiose upėse.


Atgal


Sprendimas V studija | TVS