Naujienos

2014.04.10
„Šiukšlių deginimo prevencija“ ir kitos aplinkosauginės akcijos

Salantų regioninio parko direkcija informuoja, kad šiuo metu vykdo aplinkosauginę akciją „Šiukšlių deginimo prevencija“, kurios tikslas – sumažinti aplinkos oro taršą, padidinti tinkamai sutvarkytų biologiškai skaidžių atliekų kiekį bei informuoti visuomenę apie augalinės kilmės atliekų deginimo tvarką. Pirmoji akcijos dalis vyksta iki balandžio 15 dienos. Rudenį ši akcija bus tęsiama ir vyks visą spalio mėnesį. Šiuo metu dėmesys skiriamas nukritusių medžių lapų ir kitų augalinės kilmės atliekų deginimui, rudenį didesnis dėmesys bus skiriamas šiaudų ir ražienų deginimui.
Žinotina, kad lauko sąlygomis, laikantis nustatytų priešgaisrinių saugos taisyklių, leidžiama deginti tik nupjautas ir sugrėbtas (surinktas) į krūvas laukininkystės ir daržininkystės augalinės kilmės atliekas, sausą žolę, nendres, nukritusius lapus, šiaudus, kai nėra galimybės jų kompostuoti. Šias atliekas draudžiama deginti miestuose ir miesteliuose bei arčiau kaip 30 m nuo pastatų ar arčiau kaip 100 m nuo miško, aukštapelkėse ir durpingose vietose. Draudžiama kartu su žole, nendrėmis, šiaudais, nukritusiais medžių lapais ir kitomis augalinės kilmės atliekomis deginti buitines, pramonines bei kitas atliekas. Pastarąsias atliekas reiktų mesti į tam skirtus konteinerius. Baigus deginimą, smilkstančią ugniavietę privaloma užgesinti užpilant vandeniu, smėliu ir pan.
Pažymėtina, kad kai žolės, nendrių, šiaudų, nukritusių medžių lapų ir kitų augalinės kilmės atliekų vieno deginimo metu deginamas kiekis viršija 5 kubinius metrus tūrio, apie deginimo vietą ir laiką ne vėliau kaip prieš 1 val. telefonu privaloma pranešti artimiausiam Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniui ir (ar) valstybinei miškų tarnybai (girininkijai). Žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, pastebėję savo žemėje žolės, ražienų ar nesurinktų (nesugrėbtų) šiaudų gaisrą, nedelsdami privalo apie tai informuoti Valstybinę priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą ir valstybinę miškų tarnybą (girininkiją).
Direkcija šiais metais vykdys ir kitas Aplinkos ministerijos inicijuotas aplinkosaugines akcijas. Kovojant prieš neteisėtą vandens telkinių pakrančių užtvėrimą, visą gegužę vyks akcija „Tvora“. Birželio 1 d. – rugsėjo 30 d. numatomos akcijos „Nešiukšlink miške“ bei „Automobilį statyk atsakingai“, kurių tikslas – užkirsti kelią miškų lankymo taisyklių pažeidimams bei neteisėtam automobilių statymui vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais, mažinant neteisėtą gamtos turtų naudojimą, bus vykdoma akcija „Grybai ir uogos“.
Be minėtų akcijų, regionų aplinkos apsaugos departamentai ir policijos departamentas iki gegužės 31 d. vykdo akciją „Lydeka“, kurios tikslas – žuvų neršto apsauga. Visą balandžio mėnesį regionų aplinkos apsaugos departamentai vykdo akciją „Augintinis teršia – šeimininkas moka“, kuria siekiama viešąsias teritorijas apsaugoti nuo taršos naminių gyvūnų ekskrementais.


Atgal


Sprendimas V studija | TVS