Naujienos

2013.05.31
Šiais metais Salantų regioninio parko direkcija ir vėl vykdo griežlių monitoringą
Salanto ir Erlos slėnio pievos

Salantų regioninio parko direkcijos darbuotojai kasmet pagal patvirtintą Valstybinės aplinkos monitoringo programą vykdo įvairius tyrimus tiek parko teritorijoje esančiose, tiek direkcijai priskirtose „Natura 2000“ teritorijose. Šiais metais, įgyvendinant Europos bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringo "Natura 2000" tinkle, 2013 metų planą, yra atliekamas griežlių valstybinis monitoringas.
Salantų regioninio parko direkcijos specialistai valstybinio aplinkos monitoringo programą pradėjo vykdyti 2005 m., kai pirmą kartą buvo atlikta griežlių apskaita trijose „Natura 2000“ teritorijose. Šiemet griežlių monitoringas vykdomas jau penktą kartą.
Vadovaujantis parengta Europos Bendrijos svarbos perinčių paukščių rūšių populiacijų monitoringo metodika, griežlių apskaita atliekama trijose paukščių apsaugai svarbiose teritorijose (PAST): Erlos ir Salanto upių senslėniuose, Minijos upės slėnyje (Kretingos ir Plungės raj.) ir Apšės upės slėnyje (Apšės biosferos poligone). Stebėjimų metu registruojamas griežlių patinų balsų skaičius. Vietos savybių išsaugojimo laipsniui nustatyti vertinami tokie parametrai kaip žemės ūkio veiklos ypatumai, ypač susijusi su pievų bei ganyklų naudojimu, bei hidrologinio režimo ir kraštovaizdžio didesni pokyčiai.
Griežlė – globaliai nykstanti paukščių rūšis, įrašyta ir į Lietuvos Raudonąją knygą. Jų apskaitos vykdomos gegužės trečią, birželio pirmą ir birželio antrą-trečią dekadomis. Šių paukščių balsai registruojami apskaitų taškuose tris valandas, pradedant nuo vidurnakčio. Kitu paros metu dažniausiai girdimi tik dalies patinų balsai, kurie neatspindi tikrosios populiacijos būklės. Lyginant 2005 m., 2007 m., 2009 m. ir 2011 m. duomenis, griežlių skaičius minėtose teritorijose buvo gana nevienodas, tačiau tikimės, kad šių metų tyrimų duomenys bus labiau džiuginantys.


Atgal


Sprendimas V studija | TVS