Naujienos

2012.09.24
Salantų regioniniam parkui - 20 metų!
Salantų RP - akmenų karalystė, aut. K.Stalnionytė, projektas "Keliauk kitaip"

Šiandien sukanka lygiai 20 metų, nuo tos dienos, kai 1992 m. tuometinio Atkuriamojo Seimo nutarimu Nr. I-2913 (Žin., 1992, Nr.30-913) buvo įsteigti Lietuvos regioniniai parkai, tame tarpe ir Salantų regioninis parkas. Jo tikslas – išsaugoti stačiašlaitį, plokščiadugnį fliuvioglacialinį Erlos-Salanto-Minijos senslėnį, raiškius Šauklių, Kulalių, Igarių bei Erlėnų riedulynus, šiaurrytinės parko dalies moreninį reljefą, didžiuosius Minijos vidurupio vingius, Salanto žemupį ir erozinį vidurupio slėnį, taip pat išsaugoti kultūros paveldo vertybes, piliakalnius, Salantų miesto urbanistinę struktūrą bei gamtinę ekosistemą ir savitą augaliją.
Salantų regioninio parko ribos buvo patvirtintos 1995 m. vasario 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 24. Vėliau jos buvo patikslintos ir, 2006 m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 735 “Dėl Salantų regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo” (Žin., 2006 Nr.82-3267), patvirtintos dabartinės Salantų regioninio parko ir jo zonų ribos.


Atgal


Sprendimas V studija | TVS